trò chơi Colorful Mix Drink

Thức uống pha trộn đầy màu sắc (Colorful Mix Drink):

Trong trò chơi mới Colour Mix Mix, bạn phải làm việc trong quán bar mới, được mở trên một trong những trạm không gian. Du khách sẽ tiếp cận bạn và bạn sẽ chuẩn bị nhiều đồ uống và cocktail khác nhau cho họ. Một khách hàng tiếp cận giá sẽ thực hiện một đơn đặt hàng, sẽ được hiển thị dưới dạng một biểu tượng trên một bảng điều khiển đặc biệt. Tại quầy bar, một số thùng chứa chất lỏng sẽ được nhìn thấy. Bạn sẽ cần phải xem xét cẩn thận thứ tự và sử dụng các phím điều khiển để can thiệp vào một số loại cocktail. Khi bạn đưa đồ uống cho khách hàng, anh ta sẽ đưa tiền cho bạn và bạn sẽ đến dịch vụ của những khách hàng khác.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa