trò chơi Danh tính bí mật online

trò chơi Secret Identity

Danh tính bí mật (Secret Identity):

Nhà tù là nơi những người vi phạm luật phục vụ bản án của họ. Đây có thể là những người tái phạm rất nguy hiểm hoặc những người chỉ đơn giản là phạm sai lầm trong cuộc sống. Trong mọi trường hợp, chúng được giữ riêng biệt với xã hội và người ta tin rằng nó an toàn. Nhưng tất cả chúng ta đều biết rằng bạn có thể trốn thoát khỏi bất kỳ nơi nào. Ngay cả một pháo đài nhà tù hình sự như là Methraz, cũng không tránh khỏi sự trốn thoát của các tù nhân. Nếu người phạm tội thông minh, anh ta luôn tìm cách trốn thoát, nếu không thể thoát khỏi hình phạt. Các thám tử Susan và Richard từ lâu đã tìm kiếm Thomas chạy trốn nguy hiểm. Có một nghi ngờ rằng anh ta đã thay đổi tính cách của mình và theo các tài liệu khác đã đi đến một quốc gia khác. Các thám tử đang ở trong căn hộ để tìm ít nhất một số manh mối trong vụ án Danh tính bí mật.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa