trò chơi Người đi xe đạp bụi bẩn online

trò chơi Dirt Bike Rider

Người đi xe đạp bụi bẩn (Dirt Bike Rider):

Một công ty lớn tham gia sản xuất nhiều mẫu mô tô khác nhau đã quyết định sắp xếp một cuộc đua lớn mang tên Dirt Bike Rider. Cuộc đua sẽ được tổ chức ở địa hình, nơi có địa hình khá khó khăn. Ngoài ra, ban tổ chức đã cố gắng dựng lên nhiều cú nhảy và các chướng ngại vật khác được thiết kế để làm phức tạp cuộc sống của người lái. Bạn ngồi sau tay lái của một chiếc xe máy sẽ phải lái xe trên đường với tốc độ tối đa có thể. Bạn sẽ cần phải thực hiện rất nhiều pha nhào lộn trên xe máy để vượt qua mọi nguy hiểm.