trò chơi Hạn chót vs Hạn chót online

trò chơi Dev vs Deadline

Hạn chót vs Hạn chót (Dev vs Deadline):

Một chàng trai trẻ Dev làm việc trong một công ty quốc tế lớn chuyên quảng bá các sản phẩm khác nhau. Hôm nay họ nhận được một cuộc gọi từ một khách hàng lớn muốn thực hiện một chiến dịch quảng cáo vào ngày mai. Bạn đang trong trò chơi Dev vs Deadline sẽ cần giúp anh hùng của chúng tôi phát triển nó. Tất cả điều này cần phải được thực hiện nhanh chóng để đáp ứng thời hạn. Nhìn kỹ vào màn hình. Trên đó sẽ xuất hiện trong một chuỗi nhất định các mặt hàng khác nhau. Bạn sẽ cần phải nhanh chóng nhấp vào chúng bằng chuột. Do đó, bạn sẽ buộc anh hùng của mình thực hiện một số hành động nhất định và thực hiện một công việc nhất định.