trò chơi Fanboy online

trò chơi Fanboy

Fanboy (Fanboy):

Fanboy boy phải vượt qua bài kiểm tra và nó bao gồm việc vượt qua hàng loạt chướng ngại vật để thu thập pin. Chúng nằm rải rác ở những nơi khác nhau ở mỗi địa điểm. Để bắt đầu, đi đến cửa, có rất nhiều trong số họ - đây là các cấp độ. Tìm một cái không cần pin, đi vào nó và tìm các yếu tố để đi đến cửa tiếp theo và cứ thế. Mỗi cửa đòi hỏi một số lượng nhất định của các mặt hàng được thu thập. Người anh hùng có thể nhảy cao, vũ khí của anh ta là một cái quạt tay, bạn sẽ học cách sử dụng nó ở các cấp độ tiếp theo. Vượt qua tất cả các chướng ngại vật, tích lũy pin và anh hùng sẽ hoàn thành đầy đủ bài kiểm tra.