trò chơi Ánh sáng đường 2 online

trò chơi Light The Way 2

Ánh sáng đường 2 (Light The Way 2):

Mê cung, nằm dưới lòng đất hoặc trong các hang động trên núi, tối và hơi rùng rợn. Nếu chúng có nguồn gốc tự nhiên, không có ánh sáng ngoại trừ tự nhiên. Nếu mê cung được đào hoặc đặt bởi con người, chúng thường có các nguồn ánh sáng khác nhau. Vào thời trung cổ, đèn pin được sử dụng và gần hơn với hiện tại - đèn điện. Mê cung đa cấp của chúng tôi rất cũ, nhưng được bảo tồn hoàn hảo. Để kiểm tra nó, cần phải thắp đuốc ở các góc và hốc khác nhau. Anh hùng của chúng ta trong trò chơi đã quyết định mạo hiểm mạng sống của mình để làm cho hành lang sáng lên. Anh ta sẽ chạy qua mê cung, và rồi dòng chảy dữ dội ùa về. Con đường của bạn đến Light The Way 2 nên chạy để tất cả các ngọn đuốc sáng lên. Nước là kẻ thù của lửa.