trò chơi Giao thông tìm kiếm từ online

trò chơi Word Search Transport

Giao thông tìm kiếm từ (Word Search Transport):

Có rất nhiều loại phương tiện giao thông mà bạn thậm chí không thể đặt tên cho mọi thứ trên đường đi. Nhưng trò chơi Word Search Transport biết hầu hết tất cả các tên và sẵn sàng chia sẻ với bạn thông tin của bạn. Nhưng đối với điều này và bạn phải cố gắng. Trên bảng trò chơi có một bộ các ký tự chữ cái, chúng có vẻ lỏng lẻo, nhưng trong số đó có những cái tên mà bạn cần tìm. Đây là những từ nhất định nằm ở phía bên phải của thanh thông tin dọc. Trên các tên trường được sắp xếp theo một đường thẳng, có thể là dọc, ngang hoặc chéo.