trò chơi Thành phố bão Mafia online

trò chơi Storm City Mafia

Thành phố bão Mafia (Storm City Mafia):

Trong tương lai xa, sau Thế chiến thứ ba, các băng đảng bắt đầu cai trị trên đường phố của các thành phố lớn. Bạn sẽ ở trong một trong số họ trong trò chơi Storm City Mafia. Nhân vật của bạn sẽ cần phải thâm nhập vào khu vực được cai trị bởi một băng đảng khác và cố gắng tiêu diệt càng nhiều thành viên của nó càng tốt. Bạn sẽ di chuyển qua các đường phố thành phố và tìm kiếm kẻ thù. Ngay khi bạn nhìn thấy kẻ thù, bạn sẽ cần phải nổ súng vào anh ta và tiêu diệt anh ta. Nếu số lượng đối thủ sẽ rất lớn, hãy sử dụng lựu đạn và các loại thuốc nổ khác nhau.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa