trò chơi Thời gian câu đố ngọt ngào online

trò chơi Sweet Puzzle Time

Thời gian câu đố ngọt ngào (Sweet Puzzle Time):

Chúng ta đều thích ăn bánh ngọt khác nhau. Hôm nay trong trò chơi Sweet Puzzle Time, chúng tôi muốn mời bạn chơi thử một câu đố dành riêng cho họ. Khi bắt đầu trò chơi, bạn sẽ thấy rất nhiều hình ảnh với các loại bánh, bánh ngọt và đồ ngọt khác nhau. Bạn sẽ cần phải chọn một trong số họ. Sau đó, quyết định mức độ khó bạn sẽ chơi. Ngay khi bạn làm điều này, hình ảnh sẽ mở ra trước mặt bạn trong vài giây và sau đó tách ra. Bạn lấy một mảnh sẽ cần phải chuyển nó vào sân chơi. Vì vậy, dần dần bạn sẽ khôi phục lại hình ảnh gốc.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa