trò chơi Ninja vô trách nhiệm online

trò chơi Irresponsible Ninja

Ninja vô trách nhiệm (Irresponsible Ninja):

Ninja quyết định ném tất cả các trường hợp và đi đến hẻm núi ma thuật, nơi bạn có thể thử cây gậy ma thuật của mình. Ở những nơi đó không có đường, chỉ có đá, trên đó ngoại trừ với sự trợ giúp của thiết bị leo núi thì không thể di chuyển. Nhưng cây gậy sẽ cho một cơ hội như vậy. Nó có thể kéo dài đến vô tận và biến thành một cây cầu khá phù hợp để chuyển tiếp. Điều quan trọng là xác định chiều dài tối ưu để cây cầu không quá dài và không ngắn. Nhấp vào cây gậy và nó sẽ bắt đầu phát triển. Nếu bạn muốn ngừng phát triển, hãy thả ngón tay hoặc con trỏ trong Ninja vô trách nhiệm.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa