trò chơi Chạy nước ngoài online

trò chơi Alien Run

Chạy nước ngoài (Alien Run):

Nghiên cứu các hành tinh mới luôn là một rủi ro. Nếu khí hậu trên hành tinh ít nhiều bình thường và phù hợp với cuộc sống, chắc chắn sẽ có các sinh vật sống ở dạng này hay dạng khác. Chắc chắn cư dân sẽ không trông giống người ngoài hành tinh, vì vậy họ sẽ cư xử thù địch. Bạn có thể bảo đảm anh hùng trong Alien Run, anh ta bắt đầu đi dọc theo bề mặt. Lãnh thổ bao gồm các nền tảng và cửa ra vào. Để đến địa điểm mới, bạn cần tìm ít nhất ba chìa khóa cửa. Sợ mọi người bay và đi. Cố gắng nhảy qua chúng hoặc đợi cho đến khi chúng bay.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa