trò chơi Thành phố bí mật Sự khác biệt online

trò chơi Secret City Spot The Difference

Thành phố bí mật Sự khác biệt (Secret City Spot The Difference):

Có những nơi trên thế giới không thể tiếp cận với những người bình thường. Chúng được phân loại vì nhiều lý do. Hầu hết các đối tượng thường có liên quan đến an ninh nhà nước. Chính phủ muốn che giấu một số nghiên cứu từ người dân để không gây hoang mang trước. Nhưng hầu hết các bí mật thời gian được bảo tồn để các điệp viên từ các quốc gia khác sẽ không ghé thăm. Trong Secret City Spot Sự khác biệt bạn sẽ thấy mình ở một nơi khác thường. Đây không phải là một căn cứ hoặc một phòng thí nghiệm bí mật, mà là một thành phố bị bỏ hoang. Nó trông giống như trong những bức tranh của những bóng ma giả tưởng và được chia thành hai phần. Bạn được phép vào đó để điều tra hiện tượng này, nhưng đối với nrachala bạn cần tìm ra sự khác biệt.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa