trò chơi Ngũ quốc online

trò chơi Five Nations

Ngũ quốc (Five Nations):

Trong tương lai xa, những người trái đất đã gặp thêm bốn chủng tộc chinh phục không gian. Giữa họ khôi phục tính trung lập. Nhưng sâu trong không gian, xung đột đối với các hành tinh và tài nguyên có người ở bắt đầu bùng lên khá thường xuyên. Bạn đang ở trong trò chơi Five Nations sẽ chỉ huy phi đội ngôi sao của trái đất. Bạn sẽ cần xây dựng căn cứ trên quỹ đạo của một trong những hành tinh. Đây sẽ là trung tâm mở rộng của hạm đội của bạn. Trong khi việc xây dựng đang được tiến hành, bạn sẽ cần khai thác nhiều nguồn lực khác nhau và phát triển và hiện đại hóa đội tàu của mình. Sớm muộn gì bạn cũng sẽ phải chiến đấu chống lại các chủng tộc khác. Cố gắng sử dụng tàu của bạn một cách hiệu quả để chiếm căn cứ và các hành tinh của họ.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa