trò chơi Cuộc sống bí mật của nhà vua online

trò chơi A King's Secret Life

Cuộc sống bí mật của nhà vua (A King's Secret Life):

Cuộc sống hoàng gia vẫn còn cho bảy phong ấn cho những người phàm trần, nhưng những người gần gũi với người cai trị, như bạn, được dành cho hầu hết tất cả các bí mật của mình. Vua của chúng ta tội lỗi vì anh ta liên tục mất một cái gì đó. Có lần anh xoay xở gieo vương miện. Bây giờ tình hình cũng không kém phần nghiêm trọng, nơi quốc vương rời khỏi chiếc nhẫn của mình với con dấu chính thức. Không có nó, không có nghị định có thể được chứng nhận. Chà, nếu chiếc nhẫn nằm đâu đó lặng lẽ nằm, sẽ tệ hơn nếu ai đó đã gán nó. Tìm kiếm nhanh chóng trong Cuộc sống bí mật của A King tất cả các hội trường trong cung điện, nơi nhà vua đã ở gần đây, hãy hy vọng rằng sự mất mát sẽ được tìm thấy.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa