trò chơi Lái xe Turbo online

trò chơi Turbo Car Driving

Lái xe Turbo (Turbo Car Driving):

Bạn có muốn lái một chiếc xe thể thao mạnh mẽ và trải nghiệm tất cả các phẩm chất tốc độ và sức mạnh động cơ của nó? Sau đó thử chơi trò chơi Turbo Car Driving. Vào đầu trò chơi, bạn sẽ bắt gặp những chiếc xe thể thao mạnh nhất thế giới. Chọn một chiếc xe bạn thấy mình trong thành phố. Đó là một bãi rác lớn với bàn đạp được xây dựng nhân tạo và các phần nguy hiểm khác của con đường. Sau khi phân tán xe của bạn, bạn sẽ phải nén dọc theo một tuyến đường nhất định và thu thập các mặt hàng dưới dạng biểu tượng của tiền giấy. Họ sẽ giúp bạn có thêm điểm, và bạn có thể mua một chiếc xe mới cho họ.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa