trò chơi Tiểu đội phòng thủ online

trò chơi Squad Defense

Tiểu đội phòng thủ (Squad Defense):

Trên một trong những hành tinh nằm trong một thiên hà xa xôi, quân đoàn viễn chinh của Trái đất đã va chạm với xác sống. Một đám zombie đang di chuyển về phía căn cứ của trái đất. Bạn trong trò chơi Squad Defense sẽ phải bảo vệ sự định cư của mọi người khỏi họ. Bạn sẽ cần phải chỉ huy một đội phòng thủ. Để làm điều này, cẩn thận nhìn vào màn hình. Bạn sẽ thấy một bảng điều khiển với sự giúp đỡ mà bạn sẽ phải gọi lính của mình và đưa họ vào trận chiến. Chừng nào nó còn tồn tại, lính của bạn sẽ giết kẻ thù và nhận điểm. Trên chúng, bạn sẽ có thể có được những cải tiến và vũ khí khác nhau.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa