trò chơi Corefender online

trò chơi Corefenders

Corefender (Corefenders):

Chiến binh được giao nhiệm vụ thiết lập một pháo đài và giữ các vị trí trên biên giới của chính mình. Vương quốc thường bị tấn công bởi lũ Orc và yêu tinh từ những khu rừng xung quanh. Các biện pháp an ninh bổ sung được yêu cầu. Ngay khi người anh hùng định cư ở bìa rừng, những con quái vật đầu tiên xuất hiện và bắt đầu tấn công. Một vài cú đánh chính xác với một thanh kiếm và đầu của quái vật sẽ chia phần với cơ thể. Trong khi đảng mới sẽ tấn công, đừng lãng phí thời gian vô ích, củng cố ngôi nhà, lấy tài nguyên, trở nên mạnh mẽ hơn. Làn sóng tấn công sẽ chỉ tăng lên và nhiệm vụ của bạn - chịu được bằng mọi giá, nhưng đừng để nó quá cao trong Corefender.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa