trò chơi Fidget Spinner Mania online

trò chơi Fidget Spinner Mania

Fidget Spinner Mania (Fidget Spinner Mania):

Chúng tôi cung cấp cho bạn trong trò chơi Fidget Spinner Mania để quảng bá spinner. Anh ta từ lâu đã muốn mua một màu sáng hơn và một động cơ mạnh mẽ, và vì điều này bạn cần tiền. Ở đây bạn có thể kiếm được chúng độc quyền bằng cách xoay đầu. Xoay và nhặt các đồng tiền. Ở bên trái có các biểu tượng, bên trong có những cải tiến và một kho spinners mới. Tăng sức mạnh và thời lượng của lượt, điền vào tỷ lệ ở đầu màn hình và tăng gấp đôi tài chính kết quả. Vượt qua tất cả các nâng cấp có thể và nhận được một siêu spinner.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa