trò chơi Cho ăn các Fidgits online

trò chơi Feed the Fidgits

Cho ăn các Fidgits (Feed the Fidgits):

Sinh vật vuông nhiều màu - Fijits thích rau xanh và rau tươi. Nhưng chúng rất kén chọn, cây nên được trồng trong điều kiện thân thiện với môi trường. Nước được cung cấp để tưới được làm sạch trước và bão hòa oxy với cá đặc biệt. Cây mọc thẳng từ các đường ống bạn xây dựng. Bắt đầu với cuộc đổ bộ đơn giản nhất. Nhưng trước tiên hãy lắp đặt các đường ống sẽ được kết nối với hồ cá. Đọc các mục tiêu của cấp độ, họ đặt ra các điều kiện nhất định để phát triển, hãy cẩn thận trong Feed Fidgits.