trò chơi online

trò chơi Golf Solitaire Pro

(Golf Solitaire Pro):

Trong golf, theo quy định, bạn phải gửi bóng vào lỗ, di chuyển đến điểm cuối. Trong Golf Solitaire Pro, chúng tôi khuyên bạn nên làm điều tương tự, nhưng với sự trợ giúp của bản đồ. Tập trung vào thẻ mở và trên đó đặt các thẻ được lấy từ sân chơi cao hơn hoặc thấp hơn theo từng giá trị. Bộ đồ không đáng để xem xét. Bạn có thể lấy các thẻ có sẵn không thuộc tuyến dưới.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa