trò chơi Tự làm trang điểm online

trò chơi DIY Dress Makeover

Tự làm trang điểm (DIY Dress Makeover):

Anna đã mở một cửa hàng quần áo mới trong thị trấn của phụ nữ. Ngày hôm sau cô nhận được một số đơn đặt hàng lớn cùng một lúc. Bạn đang trong trò chơi DIY Dress Makeover sẽ giúp cô ấy đối phó với công việc của mình. Trên đó dưới dạng các đường chấm chấm, hình bóng của một chiếc váy sẽ được thể hiện. Bạn sẽ cần phải cắt vải bằng kéo. Sau đó, đặt lên đó một số loại thêu dưới dạng hoa văn hoặc trang trí với các phụ kiện khác.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa