trò chơi Chiến trường 2D. io online

trò chơi Battlegrounds 2D.io

Chiến trường 2D. io (Battlegrounds 2D.io):

Trong trò chơi Battlegrounds 2D. io bạn và những người chơi khác thấy mình ở giữa một cuộc xung đột quân sự. Anh ta phải điều tra mọi thứ xung quanh và khám phá sự tích lũy của các đơn vị quân đội và thiết bị của kẻ thù. Sử dụng các đối tượng khác nhau để ẩn đằng sau chúng. Nếu bạn cần âm thầm loại bỏ kẻ thù, hãy dùng dao.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa