trò chơi online

trò chơi Cursor Knights

(Cursor Knights):

Trong trò chơi Hiệp sĩ Coder, bạn sẽ trở thành một thành viên danh dự của Hội Hiệp sĩ Con trỏ. Họ khác với các hiệp sĩ khác ở chỗ họ sử dụng con trỏ làm vũ khí. Và tin rằng nó không kém hiệu quả so với kiếm hoặc panh truyền thống. The Order cung cấp cho bạn một nền tảng để chiến đấu, nơi bạn có thể chứng minh với mọi người rằng bạn xứng đáng với danh hiệu hiệp sĩ. Gọi đối thủ, hay đúng hơn, chỉ cần tấn công họ bằng cách sử dụng mũi tên. Thu thập potions và trái tim để khôi phục sức mạnh và sức khỏe. Cải thiện con trỏ của bạn bằng cách làm cho nó bất khả chiến bại.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa