trò chơi Cơ sở bí mật trốn thoát online

trò chơi Secret Base escape

Cơ sở bí mật trốn thoát (Secret Base escape):

Đi tìm thông tin, bạn khai quật thông tin về căn cứ bí mật nơi thực hiện các thí nghiệm bất hợp pháp. Với chi phí cho những nỗ lực đáng kinh ngạc, bạn đã tìm cách thâm nhập vào lãnh thổ kín. Bạn đã bắt đầu kiểm tra chi tiết khi bạn nghe nói rằng bạn không đơn độc ở đây. Chúng tôi cần phải rời đi trước khi chúng tôi phát hiện ra. Vấn đề là mã cho phép bạn mở khóa không còn hoạt động, cần có sự kết hợp khác.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa