trò chơi Mạt chược năm mới của Trung Quốc online

trò chơi Chinese New Year Mahjong

Mạt chược năm mới của Trung Quốc (Chinese New Year Mahjong):

Sau Giáng sinh và năm mới, ngày lễ không kết thúc, đến lượt năm mới của Trung Quốc và chúng tôi quyết định rằng bạn sẽ rất vui khi nhận được một câu đố mới cho kỳ nghỉ năm mới tiếp theo. Gặp gỡ Mahjong năm mới của Trung Quốc, người mà bạn có thể có thời gian vui vẻ. Các viên gạch mô tả các thuộc tính khác nhau của lễ kỷ niệm Trung Quốc: đèn lồng đỏ, phong bì, đồ chơi, biểu tượng giống như con heo của năm, v.v. Ở Trung Quốc, làm quà tặng, tặng phong bì màu đỏ bằng tiền và treo đèn lồng cùng màu. Nói chung, màu đỏ rất phổ biến. Tìm hai gạch giống nhau và xóa.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa