trò chơi Ugly Mùa Chim 2 online

trò chơi Ugly Birds Season 2

Ugly Mùa Chim 2 (Ugly Birds Season 2):

Sạc chim súng cao su khác nhau của bạn và bắt đầu một cuộc chiến tranh! Chuột kéo toàn bộ các cây trồng và trứng. Khẩn cấp giết động vật gặm nhấm cho đến khi họ bị phá hủy toàn bộ nền kinh tế.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa