trò chơi Khối kẹo online

trò chơi Candy Blocks

Khối kẹo (Candy Blocks):

Hôm nay trong trò chơi Candy Blocks, chúng tôi sẽ biến họ thành một công ty. Trước chúng tôi trên màn hình, bạn sẽ thấy một trường được chia thành các ô vuông nhỏ. Sau đó, anh ta sẽ biến mất khỏi trường và bạn sẽ được cho điểm.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa