trò chơi online

trò chơi Pony Pet Salon

(Pony Pet Salon):

Mỗi thú cưng cần một số chăm sóc. Do đó, ở nhiều thị trấn có những tiệm đặc biệt để chăm sóc động vật. Hôm nay trong trò chơi Pony Pet Salon bạn sẽ làm việc với một trong số họ. Ngựa non sẽ đến với bạn, những người khi đi trên đường đã bị bôi bẩn và khá bẩn. Bạn sẽ cần phải cung cấp cho anh ta đầy đủ các dịch vụ. Sau đó, sử dụng vòi hoa sen, bạn sẽ rửa sạch bọt bẩn.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa