trò chơi Mạt chược online

trò chơi Mahjong

Mạt chược (Mahjong):

Trên mỗi đối tượng, các bản vẽ có thể nhìn thấy sẽ được nhìn thấy. Bạn sẽ cần phải kiểm tra cẩn thận và tìm thấy hai mặt hàng giống hệt nhau. Bạn cho những hành động này sẽ cho điểm. Nhiệm vụ của bạn càng sớm càng tốt để xóa trường khỏi tất cả các mục.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa