trò chơi online

trò chơi Rise Up 2

(Rise Up 2):


Trong phần thứ hai của trò chơi Rise Up 2, một lần nữa bạn sẽ giúp chú gà nhỏ đi du lịch vòng quanh thế giới hấp dẫn nơi nó sống. Bất cứ điều gì xảy ra, bạn sẽ có một lá chắn đặc biệt mà bạn có thể điều khiển bằng chuột.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.