trò chơi online

trò chơi Exotic Sea Animals

(Exotic Sea Animals):

Hầu hết các bài học ở dạng trò chơi. Chúng tôi trong trò chơi Động vật biển kỳ lạ cũng sẽ cố gắng giải các câu đố mà giáo viên sẽ đưa ra cho học sinh. Bạn sẽ thấy một hình ảnh của động vật biển hoặc cá trên màn hình trước mặt bạn. Sau đó nó sẽ vỡ thành các hạt. Nếu bạn lấy một yếu tố tại một thời điểm, bạn sẽ chuyển chúng vào sân chơi và do đó khôi phục lại hình ảnh.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa