trò chơi Tháp Ladybugs online

trò chơi Ladybugs Tower

Tháp Ladybugs (Ladybugs Tower):

Nữ siêu anh hùng Bug không thể tham gia vào nhiệm vụ trực tiếp của họ - giải cứu cư dân Paris khỏi những kẻ ác. Cô gái đáng thương ngồi ở nhà mọi lúc và thu thập một tòa tháp hình khối rơi xuống. Cho đến khi cô xây dựng một tòa tháp đủ cao và ổn định trong Tháp Ladybugs, câu thần chú vẫn còn đó. Giúp nhân vật nữ chính, chỉ cần nhấp vào khối lập phương tại thời điểm nó ở trên nền tảng.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa