trò chơi Thử thách nhảy chuột online

trò chơi Mouse Jump Challenge

Thử thách nhảy chuột (Mouse Jump Challenge):

Nhưng đây là rắc rối mà nhà khoa học đã tạo ra một sân tập chết người trong nhà bếp của mình và do đó, anh hùng của chúng ta rơi vào một cái bẫy. Bây giờ bạn trong trò chơi Thử thách Chuột nhảy sẽ phải giúp anh ta thoát ra ngoài an toàn và đồng thời thu thập phô mai rải rác khắp nơi. Anh hùng của bạn sẽ đứng trên một vật thể quay. Ở khoảng cách nhất định sẽ được đặt các đối tượng khác. Bạn phải tính thời gian chuột sẽ ở phía trước đối tượng và nhấp vào màn hình để gửi nó bay.