trò chơi RowRow

Dòng hàng (RowRow):

Sắt logic và khéo léo - đây là tất cả mọi thứ của chúng tôi trong các trò chơi như RowRow. Thiết kế duy vật được tạo ra có chủ ý để bạn tập trung giải quyết vấn đề. Và nó bao gồm trong việc kết hợp các hàng với các hình màu trắng và đen. Các hình thức màu trắng là cố định, chúng ở một nơi nhất định của lĩnh vực. Bạn phải di chuyển các hình tam giác màu đen, hình vuông và các đa giác khác để chúng đối diện với nhau, để sơn chảy vào các lỗ rỗng và tất cả các vật thể chuyển sang màu đen. Cấp độ đang trở nên khó khăn hơn, để bạn có cơ hội để suy nghĩ về quyết định.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa