trò chơi Đen online

trò chơi Black

Đen (Black):

Hãy tưởng tượng rằng bạn cần phải làm một sân chơi mà sẽ được nhìn thấy trước mặt bạn hoàn toàn đen. Để làm điều này, bạn sẽ cần phải giải quyết các câu đố đen. Trước khi bạn trên màn hình trên nền trắng sẽ hiển thị các mục khác nhau. Bạn nên nghiên cứu kỹ chúng. Bằng cách nhấp vào chúng, bạn có thể vẽ một khu vực cụ thể bằng màu đen. Nhưng đối với tất cả các hành động này, bạn được cung cấp số lần di chuyển tối thiểu. Nếu bạn không giữ trong chúng, sau đó mất và bắt đầu lại cấp độ.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa