trò chơi Tình yêu thủy tinh online

trò chơi Love Glass

Tình yêu thủy tinh (Love Glass):

Trong trò chơi Love Glass, bạn sẽ làm quen với một cặp kính thông thường sống trong nhà bếp thông thường. Anh hùng của chúng tôi đang yêu nhau, nhưng hóa ra là họ đã được đặt ở những nơi khác nhau trong nhà bếp. Bây giờ bạn sẽ cần phải giúp họ tìm thấy nhau. Để làm điều này, cẩn thận kiểm tra vị trí của họ. Hãy nhớ rằng màn hình sẽ hiển thị các mục sẽ ảnh hưởng đến việc bạn gặp lại nhau. Bạn sẽ cần phải vẽ một đường bằng bút chì đặc biệt để kính sẽ gặp nhau. Một khi bạn làm điều này, bạn sẽ đi đến một cấp độ khác.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa