trò chơi Freakotron Neon Snake online

trò chơi Freakotron Neon Snake

Freakotron Neon Snake (Freakotron Neon Snake):

Chúng tôi trong trò chơi Freakotron Neon Snake sẽ phải giúp cô ấy với điều này. Trước khi bạn trên màn hình, bạn sẽ thấy sân chơi mà trên đó sẽ có một món ăn khác nhau. Đường dẫn đến nó sẽ bị chặn bởi các bẫy cơ khí và các mối nguy hiểm khác. Bạn sẽ cần khéo léo kiểm soát nhân vật của mình để bò vào thức ăn và hấp thụ nó. Điều này sẽ cung cấp sức mạnh cho anh hùng của bạn và tăng kích thước. Hãy nhớ rằng nếu bạn chạm vào ít nhất một vật, thì con rắn của bạn sẽ chết.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa