trò chơi Wissper Mix Up! online

trò chơi Wissper Mix Up!

Wissper Mix Up! (Wissper Mix Up!):

Cô đã sẵn sàng thích xem, khi cô phát hiện ra một điều khủng khiếp. Nó chỉ ra rằng một người nào đó đã vào nơi ẩn náu của mình và cắt tất cả các thẻ trong một nửa, và sau đó nhầm lẫn chúng. Cô gái hoàn toàn thất vọng và yêu cầu bạn chơi Wissper Mix Up! Để làm điều này, bạn phải mở tất cả các thẻ trên sân, tìm các cặp phù hợp với nhau, tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh. Ở bên phải bạn sẽ thấy nó dính với nhau như thế nào. Giúp nhân vật nữ chính, bạn sẽ thực hành trí nhớ của mình.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa