trò chơi Tổng số đảng giết online

trò chơi Total Party Kill

Tổng số đảng giết (Total Party Kill):

Các cung thủ, hiệp sĩ và nhà ảo thuật gần như cùng một lúc đã học được rằng có những kho báu trong các hang động ngầm dưới những tàn tích cổ của một lâu đài bỏ hoang. Họ không cạnh tranh, nhưng đồng ý rằng họ sẽ làm việc cùng nhau, và tài sản được tìm thấy sẽ được chia đều. Nhưng vấn đề là dungeon chứa đầy bẫy và không có khả năng vượt qua chúng mà không mất đi sự sống. Chúng ta sẽ phải hy sinh một ai đó từ những người du hành, để người khác có thể đến lối ra tiếp theo một cách an toàn. Trong game Total Party Kill bạn phải quyết định ai sẽ là nạn nhân. Để làm điều này, bạn cần phải bắn từ một cây cung, đóng băng, biến thành một cây cung hoặc cắt thành miếng.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa