trò chơi Express yourself!

Thể hiện chính mình! (Express yourself!):

Nhân vật hoạt hình phòng thu Nickelodeon cung cấp cho bạn trong trò chơi Thể hiện chính mình! để thể hiện bản thân. Điều này có nghĩa là bạn, trên hai hình ảnh có hình ảnh nhân vật trong phim hoạt hình, phải chọn hình ảnh phù hợp. Và chú giải công cụ được viết bằng các chữ cái lớn ở đầu màn hình. Đây có thể là hành động hay cảm xúc: giận dữ, niềm vui, thất vọng, nhiệt tình. Bạn chỉ thấy một phần của hình ảnh không thể biết được những gì được ẩn. Hãy thử đoán từ đoạn dường như, nó chỉ là, bạn cần phải rất cẩn thận và quan sát. Bạn cần phải hành động nhanh chóng, những hình ảnh sẽ sớm biến mất, và nhiệm vụ không được tính.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa