trò chơi Đường Neon online

trò chơi Neon Road

Đường Neon (Neon Road):

Trong trò chơi Neon Road, chúng ta sẽ đi đến một thế giới neon tuyệt vời. Hôm nay, chúng ta sẽ phải giúp các vòng tròn neon đi qua nhiều địa điểm và tìm thấy, cũng như thu thập các ngôi sao vàng khác nhau. Nhân vật của bạn sẽ lăn trên bề mặt dần dần chọn lên tốc độ. Trên con đường của phong trào anh hùng của bạn sẽ có những trở ngại trong các hình thức của bức tường hoặc dips trong lòng đất. Bạn sẽ cần phải buộc anh hùng của chúng tôi để làm cho nhảy với sự giúp đỡ của các phím điều khiển. Vì vậy, anh ta sẽ bay qua các phần nguy hiểm của con đường và tiếp tục đi xa hơn.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa