trò chơi Wind Archer online

trò chơi Wind Archer

Wind Archer (Wind Archer):

Trong game Wind Archer, chúng tôi sẽ cùng bạn ở đất nước nơi mọi người sống ở các thành phố di chuyển trong không khí. Một trong những pháp sư bóng tối có thể tạo ra những thây ma bắt đầu tấn công thường dân. Bây giờ bạn sẽ phải giúp anh hùng của bạn tiêu diệt chúng. Nếu các tham số được kết hợp một cách chính xác, nhấn mục tiêu sẽ tiêu diệt kẻ thù. Hãy nhớ rằng đối thủ của bạn sẽ ném dao vào bạn và bạn nên né tránh chúng.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa