trò chơi Khởi chạy bóng online

trò chơi Launch Ball

Khởi chạy bóng (Launch Ball):

Trong trò chơi Launch Ball, bạn sẽ cần phải giữ một quả bóng màu trắng bình thường đến một nơi nhất định. Ví dụ, điều này có thể là một fan hâm mộ cung cấp một luồng không khí định hướng và do đó di chuyển nhân vật của bạn theo hướng bạn muốn. Khi thực hiện di chuyển của bạn, bạn sẽ cần phải quản lý đúng các thiết bị cơ khí này và đếm tiến độ của quả bóng của bạn.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa