trò chơi Warriors League online

trò chơi Warriors League

Warriors League (Warriors League):

Một nhóm các chiến binh và pháp sư từ Order of Light đi vào rừng để dọn sạch những con quái vật khác nhau. Họ sống ở độ sâu của rừng và thường xuyên khủng bố những ngôi làng nằm gần đó. Bạn trong game Warriors League sẽ cần giúp họ trong trận chiến. Cố gắng liên tục di chuyển xung quanh thanh toán bù trừ và ngăn chặn những con quái vật rơi vào bạn với các axit mà họ nhổ. Làm những hành động này, tiếp cận kẻ thù và tấn công chúng bằng thanh kiếm của bạn. Phá hủy những con quái vật theo cách này, sau khi chết, bạn sẽ có thể thu thập các vật phẩm khác nhau sẽ rơi ra khỏi chúng.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa