trò chơi online

trò chơi Disney Redheads Rock Concert

(Disney Redheads Rock Concert):

Chúng tôi trong trò chơi Disney Redheads Rock Concert cũng sẽ đi lưu diễn với họ với tư cách là nhà thiết kế của họ. Trước mỗi buổi hòa nhạc, bạn sẽ phải chọn trang phục cho các cô gái của chúng tôi biểu diễn. Nhưng trước đó, hãy thử trang điểm trên khuôn mặt của họ và làm cho kiểu tóc.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa