trò chơi Gangster Man 3D online

trò chơi Gangster Man 3D

Gangster Man 3D (Gangster Man 3D):

Một người đàn ông Gangster 3D xuất hiện trong thành phố, một người dường như bình thường đi nhẹ với một chiếc túi đeo vai. Bạn sẽ giúp anh ta để hoàn thành tất cả các nhiệm vụ. Họ sẽ đến bằng điện thoại. Các ống ở góc dưới bên phải sẽ rung động, bấm vào nó và bạn sẽ học hỏi từ ông Bombie phải làm gì. Tùy thuộc vào cấp độ của nhiệm vụ, anh hùng sẽ cần vận chuyển. Anh ta có mọi quyền hạn để lấy bất kỳ chiếc xe nào và thậm chí cả xe buýt để đi quanh thành phố.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa