trò chơi online

trò chơi Guess The Superhero

(Guess The Superhero):

Hôm nay trong game Guess The Superhero, chúng tôi muốn mời bạn kiểm tra kiến ​​thức của mình bằng một câu đố thú vị. Ở phía trước của bạn trên màn hình, bạn sẽ thấy hình bóng của người anh hùng. Dưới đây nó sẽ được đặt ô trống. Cẩn thận kiểm tra các hình ảnh bạn sẽ cần phải đặt tên của người anh hùng trong các tế bào của các chữ cái.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa