trò chơi Kết nối đường online

trò chơi Connect The Roads

Kết nối đường (Connect The Roads):

Ở hầu hết mọi quốc gia, có khá nhiều con đường khác nhau kết nối các thành phố và làng mạc khác nhau. Những người sử dụng xe hơi có thể an toàn, nhanh chóng và quan trọng nhất là thoải mái nhận được từ điểm này sang điểm khác. Nhưng đôi khi những con đường thất bại và sau đó một dịch vụ đặc biệt được tham gia vào việc sửa chữa của họ. Hôm nay trong game Connect The Roads bạn sẽ làm việc trong dịch vụ này. Trước khi bạn trên màn hình sẽ hiển thị đường. Một số bộ phận của nó bị hỏng. Bạn sẽ cần phải kiểm tra cẩn thận mọi thứ và xoay các yếu tố của con đường để kết hợp chúng với nhau. Bằng cách này, bạn sẽ hoàn toàn khôi phục lại tính toàn vẹn của con đường và sẽ có thể lái xe trên nó một lần nữa.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa