trò chơi Lưu lượng ống online

trò chơi Pipe Flow

Lưu lượng ống (Pipe Flow):

Mỗi chủ trang trại đều biết rằng để cho một vụ thu hoạch phong phú được sinh ra trên trái đất, nó là cần thiết để tưới tất cả các cây. Trước khi bạn trên màn hình, bạn sẽ thấy một cây mọc ở một nơi nào đó. Tôi đang dẫn đường ống dẫn đến nó, nhưng tính toàn vẹn của họ bị phá vỡ. Bạn sẽ cần phải khôi phục tính toàn vẹn của nó theo thời gian. Để làm điều này, cẩn thận kiểm tra tất cả mọi thứ và chọn một yếu tố nhất định, xoay nó trong không gian cho đến khi nó đạt đến vị trí bạn cần. Khi bạn kết nối tất cả các đường ống, hãy để nước trong và kiểm tra hoạt động của hệ thống.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa