trò chơi Stickman Bike Rider online

trò chơi Stickman Bike Rider

Stickman Bike Rider (Stickman Bike Rider):

Chúng tôi đang ở trong trò chơi Stickman Bike Rider sẽ giúp anh hùng của chúng tôi chiến thắng tất cả chúng. Ngay khi tín hiệu được nghe thấy, nó sẽ bắt đầu đạp nhanh, dần dần tăng tốc độ. Đường đua mà cuộc đua sẽ đi qua địa hình với địa hình khó khăn. Vì vậy, anh hùng của chúng tôi sẽ cần phải thường xuyên thực hiện các bước nhảy khác nhau và pha nguy hiểm nhào lộn để vượt qua mọi trở ngại trong con đường của mình. Nhiệm vụ của bạn là giữ cho anh ta cân bằng trên một chiếc xe đạp và không để anh ta rơi xuống đất.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa